Get Adobe Flash player

Rozpoczęciem spotkania była „Godzina Miłosierdzia”, przeżywana w kaplicy domowej sióstr, która była uwieńczeniem Nowenny przed Świętem Bożego Miłosierdzia.

Śpiew: Misericordias

Dzisiejsza Niedziela jako pierwsza po Wielkanocy jest świętem Miłosierdzia, o którym Pan Jezus tak powiedział do s. Faustyny:

W tym dniu otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego; która dusza przystąpi do Spowiedzi Św. i Komunii, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat...(Dz.699)

Serce moje jest miłosierdziem samym. Z tego morza miłosierdzia rozlewają się łaski na cały świat. Żadna dusza, która się do mnie zbliżyła, nie odeszła bez pociech. Wszelka nędza tonie w moim miłosierdziu, a wszelka łaska tryska z tego źródła – zbawcza i uświęcająca…. (Dz.1777)

O Boże Miłosierny, wielbimy Twoją Niepojętą Miłość i Miłosierdzie. Klękamy przed Tobą w Niedzielę Miłosierdzia, w Godzinie Miłosierdzia, aby wypraszać miłosierdzie dla nas i całego świata, a szczególnie dla biednych grzeszników.

Gromadzimy się na modlitwie w szczególnym momencie żałoby naszego Narodu, przeżywającego tragedię z powodu katastrofy samolotu rządowego, gdzie zginął Prezydent Polski Lech Kaczyński i dziesiątki najważniejszych osób w państwie. Ogarniamy naszą ufną modlitwą ofiary tej strasznej katastrofy oraz ich rodziny, bliskich i cały nasz Naród.

Śpiew: Nasze plany i nadzieje

LITANIA o Bożym Miłosierdziu

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak Miłosierdzie Boże – owa miłość łaskawa, współczująca, wznosząca człowieka ponad jego słabość” (JPII 2002)

„On wywyższony na krzyżu, w swej nieskończonej miłości ofiarował za nas samego siebie. Z Jego przebitego boku wypłynęła krew i woda i tam wzięły początek sakramenty Kościoła, aby wszyscy ludzie czerpali ze źródeł zbawienia”.

Śpiew: Duchu miłości

....Ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu moim, uwielbiając i wysławiając je, wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy (1572)

Śpiew: Jezus jak cudowny to Pan

„Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest obraz z podpisem: Jezu ufam Tobie!” ...(Dz.327) 

Śpiew: Kiedy twoje serce grzechem..

Panie Jezu, wpatrzeni w Twoje Miłosierne Oblicze, w tej Godzinie Miłosierdzia pragniemy otworzyć przed Tobą nasze wnętrze i z ufnością powierzać Ci nasze intencje, z którymi przyszliśmy. Prosimy Ciebie, zanurz nas w morzu Twego Miłosierdzia.

Śpiew: Panie prosimy Cię Panie błagamy Cię, Panie wysłuchaj nas

Spontaniczne intencje, przeplatane wezwaniem: Panie...

Wszystkie te intencje z ufnością powierzajmy Bożemu Miłosierdziu odmawiając koronke do Bożego Miłosierdzia.

Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ja odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku;

Chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego. Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie Moje; niepojętych łask pragnę udzielić duszom, które ufają Mojemu miłosierdziu...Przez odmawianie tej koronki podoba Mi się dać wszystko, o co Mnie prosić będą...” (Dz 1541)

KORONKA

Śpiew: Podnieś mnie Jezu 225 (albo: Jezu ufam Tobie)

Fragment z notatek bł. Edmunda Bojanowskiego o Miłosierdziu:

“Miłosierdzie Boskie we wszystkim, co nas tylko dotyka na ziemi, miłosierdzie Boskie we wszystkich darach i stratach, miłosierdzie Jego gdy nam użycza dóbr doczesnych, miłosierdzie gdy nam ich odmawia, miłosierdzie gdy nam łzy wyciska lub je ociera…”

Ksiądz Stanisław Gieburowski powiedział o bł. Edmundzie  nim takie słowa:

„Całe jego życie to jeden wątek miłości bliźniego, to ciągła pamięć o tym, który cierpi, to ustawiczne miłosierdzie”.

Jako Rodzina Bł. Edmunda, pragniemy na wzór naszego błogosławionego czcić Miłosierdzie Boże i świadczyć uczynki miłosierdzia względem potrzebujących. Dziś prosimy także o światło Bożego Ducha z racji wyboru nowej Rady naszego Koła oraz abyśmy w świetle Bożych zamysłów i według charyzmatu bł. Edmunda realizowali razem ze Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek służebne apostolstwo w naszym społeczeństwie.

Śpiew: Przyjdź Duchu Święty


Druga część spotkania odbyła się w refektarzu sióstr, według następującego programu:

1)      Zapalenie świecy i śpiew: „Jezu ufam Tobie”.

2)      Powitanie przez dwie siostry prowadzące spotkanie obecnych członków Rodziny.

3)      Sprawdzenie obecności z listy, której stan został zaktualizowany na poprzednim spotkaniu i wynosi 75 członków czynnych, a wspierających 11.

Na obecnym spotkaniu obecne były 43 osoby. Przyczyną nieobecności pozostałych członków był przede wszystkim Odpust parafialny w Parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy. Rodziny gościły bowiem swoich bliskich, którzy przyjechali na tę uroczystość.

4)      Wypowiedź Pani mgr Marii Kostyra, która przez trzy minione lata pełniła funkcję przewodniczącej Rodziny. Obecnie, kończąc kadencję, przedstawiła krótkie sprawozdanie i wezwała obecnych członków do przeprowadzenia wyborów przewodniczącej i jej zastępczyni na następne trzy lata. Na poprzednich dwóch spotkaniach siostry już zapowiedziały, że kwietniowe spotkanie Rodziny będzie miało charakter wyborczy.

5)      Wybory miały charakter tajny: po rozdaniu kartek, głosujący wpisali imię i nazwisko kandydatki na przewodniczącą, po czym dwie wybrane skrutatorki zliczyły głosy.

I tak, zdecydowaną większością głosów, została ponownie wybrana Pani mgr Maria Kostyra na kolejne trzy lata. Jest to bowiem dopuszczalne wg statutu Rodziny. Natomiast zastępczynią została wybrana Pani mgr Marta Wróbel.

Radosne oklaski wszystkich obecnych były wyrazem wielkiej życzliwości względem wybranych.

6)      Po wyrażeniu przez siostry prowadzące spotkanie serdecznych gratulacji i życzeń dla wybranych: Pani Marii i Pani Marty, nastąpiła wspólna agapa.

7)      Podczas agapy zaktualizowano listę osób, które 25 kwietnia udadzą się autokarem na Jasną Górę, aby uczestniczyć w 160. rocznicy powstania Zgromadzenia, założonego przez bł. Edmunda Bojanowskiego. Na wyjazd autokarowy zgłosiły się 43 osoby.

8)      Zakończeniem spotkania była wspólna dziękczynna modlitwa.

Rekolekcje dla członków Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego

ZAPRASZAMY na REKOLEKCJE dla osób należących do „Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego” Rekolekcje odbywać się będą w domu generalnym w Dębicy, ul. E. Bojanowskiego 8-10 w dwóch terminach: I seria: 17 – 19 X 2014 r. - prowadzący ks. Leszek Woźnica – filipin ze Świętej Góry II seria: 24 – 26 X 2014...


Czytaj więcej ...

Rok bł. Edmunda Bojanowskiego

(….) mobilizujmy się nawzajem i wspierajmy w przeżywaniu Roku bł. Edmunda Bojanowskiego. Konferencja Episkopatu Polski podczas zebrania plenarnego we Wrocławiu w 2012 r. podjęła decyzję, by rok 2014 ogłosić Rokiem bł. Edmunda Bojanowskiego, założyciela czterech gałęzi zgromadzenia sióstr służebniczek. – Kończy się Rok Wiary,...


Czytaj więcej ...

Msza św. dziękczynna za dar osoby bł. Edmunda Bojanowskiego

Msza św. dziękczynna za dar osoby bł. Edmunda Bojanowskiego z okazji 200. rocznicy urodzin i 15. rocznicy beatyfikacji, z prośbą o dar kanonizacji odbyła się na Jasnej Górze w niedzielę, 15 czerwca. Uczestniczyło w niej ok. 3 tys. osób. Na Jasną Górę licznie przybyły siostry z Federacji Służebniczek w...


Czytaj więcej ...

Adhortacja Apostolska EVANGELII GAUDIUM Ojca Świętego Franciszka

DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH DO WIERNYCH ŚWIECKICH O GŁOSZENIU EWANGELII WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 1. RADOŚĆ EWANGELII napełnia serce oraz całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji. Z Jezusem Chrystusem...


Czytaj więcej ...
0123

Z życia Zgromadzenia

IMAGE Przyjęcie do postulatu - 26 sierpnia 2014
czwartek, 28, sierpień 2014
Tradycyjnie już 26 sierpnia 2014 r., w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej w domu generalnym w Dębicy odbył się obrzęd przyjęcia do... Czytaj więcej...
IMAGE Pierwsza profesja zakonna
poniedziałek, 25, sierpień 2014
21 sierpnia 2014 w kościele parafialnym św. Jadwigi w Dębicy, podczas Mszy św., której przewodniczył ks. prałat Andrzej Pękala, kapelan domu... Czytaj więcej...
IMAGE Obrzęd odnowienia ślubów zakonnych
poniedziałek, 25, sierpień 2014
22 siostry juniorystki odnowiły śluby czasowe na ręce Przełożonej Generalnej M. Maksymilli Pliszki. Obrzęd odbył się 21 sierpnia 2014 r.... Czytaj więcej...
IMAGE Urodziny z bł. Edmundem Bojanowskim
poniedziałek, 25, sierpień 2014
W sobotę 9 sierpnia Siostry Służebniczki BDNP zaprosiły mieszkańców Krościenka i turystów do wspólnej zabawy. Jak w poprzednich latach,... Czytaj więcej...
IMAGE Dzień Dziecka 2014 dla dzieci z Caritas-u ropczyckiego.
poniedziałek, 25, sierpień 2014
Sobotni poranek nie zapowiadał się tego dnia obiecująco, choć nikt nie wątpił, że dla dzieci Pan Bóg da słoneczko. Pełni wiary zaczęliśmy... Czytaj więcej...
IMAGE 14 sierpnia 2014, Imieniny Przełożonej Generalnej
poniedziałek, 25, sierpień 2014
  Matka Generalna Maksymilla Pliszka, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej ma... Czytaj więcej...
IMAGE Przyjęcie do nowicjatu
sobota, 16, sierpień 2014
Obrzęd przyjęcia postulantek do nowicjatu w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej odbył się 15 sierpnia... Czytaj więcej...
IMAGE Relikwie bł. Edmunda Bojanowskiego w Świątyni Opatrzności Bożej
sobota, 16, sierpień 2014
Do Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie 8 sierpnia 2014 r. uroczyście wprowadzono relikwie błogosławionego Edmunda Bojanowskiego do Panteonu... Czytaj więcej...
IMAGE Konkurs plastyczny "Nie bójcie się być świętymi - w przykładach z życia bł. Edmunda Bojanowskiego"
środa, 13, sierpień 2014
6 czerwca 2014 r., w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu, miało miejsce uroczyste podsumowanie i zakończenie konkursu plastycznego na temat:... Czytaj więcej...
IMAGE Srebrny Jubileusz profesji zakonnej
wtorek, 12, sierpień 2014
W dniach od 26 lipca do 2 sierpnia 2014 roku w domu generalnym w Dębicy 12 sióstr przeżywało dni odnowy duchowej przygotowując się do... Czytaj więcej...
IMAGE Dni odnowy dla sióstr po 40 latach profesji zakonnej
środa, 06, sierpień 2014
W dniach 22-29 lipca 2014 r. w Krościenku n/Dunajcem siostry: s. M.Grażyna Czuba, s. M.Bogusława Laskowska, s. M.Hilaria Siwek, s. M.Anetta... Czytaj więcej...
IMAGE Dni odnowy 2014 - 30 lat profesji
czwartek, 24, lipiec 2014
Od dnia 14 do 21 lipca 2014r. w Krościenku  n. Dunajcem na dniach odnowy spotkały się siostry, które 30 lat temu złożyły pierwszą... Czytaj więcej...
28 sierpnia 2014 r.
Czwartek
Do końca roku zostało 126 dni.

IMIENINY
obchodzą Siostry:
s.Augustyna, s.Augustiana

Myśl bł. Edmunda

Wszystko w ręku Boga.

Ewangelia na dziś

Skrzynka intencji

Prośby o modlitwę 

za wstawiennictwem

bł. Edmunda

Bojanowskiego 

 

 

 

 

W trosce o wychowanie

 

 

Logowanie

 

modzie dladzieci2