Get Adobe Flash player

Rozpoczęciem spotkania była „Godzina Miłosierdzia”, przeżywana w kaplicy domowej sióstr, która była uwieńczeniem Nowenny przed Świętem Bożego Miłosierdzia.

Śpiew: Misericordias

Dzisiejsza Niedziela jako pierwsza po Wielkanocy jest świętem Miłosierdzia, o którym Pan Jezus tak powiedział do s. Faustyny:

W tym dniu otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego; która dusza przystąpi do Spowiedzi Św. i Komunii, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat...(Dz.699)

Serce moje jest miłosierdziem samym. Z tego morza miłosierdzia rozlewają się łaski na cały świat. Żadna dusza, która się do mnie zbliżyła, nie odeszła bez pociech. Wszelka nędza tonie w moim miłosierdziu, a wszelka łaska tryska z tego źródła – zbawcza i uświęcająca…. (Dz.1777)

O Boże Miłosierny, wielbimy Twoją Niepojętą Miłość i Miłosierdzie. Klękamy przed Tobą w Niedzielę Miłosierdzia, w Godzinie Miłosierdzia, aby wypraszać miłosierdzie dla nas i całego świata, a szczególnie dla biednych grzeszników.

Gromadzimy się na modlitwie w szczególnym momencie żałoby naszego Narodu, przeżywającego tragedię z powodu katastrofy samolotu rządowego, gdzie zginął Prezydent Polski Lech Kaczyński i dziesiątki najważniejszych osób w państwie. Ogarniamy naszą ufną modlitwą ofiary tej strasznej katastrofy oraz ich rodziny, bliskich i cały nasz Naród.

Śpiew: Nasze plany i nadzieje

LITANIA o Bożym Miłosierdziu

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak Miłosierdzie Boże – owa miłość łaskawa, współczująca, wznosząca człowieka ponad jego słabość” (JPII 2002)

„On wywyższony na krzyżu, w swej nieskończonej miłości ofiarował za nas samego siebie. Z Jego przebitego boku wypłynęła krew i woda i tam wzięły początek sakramenty Kościoła, aby wszyscy ludzie czerpali ze źródeł zbawienia”.

Śpiew: Duchu miłości

....Ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu moim, uwielbiając i wysławiając je, wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy (1572)

Śpiew: Jezus jak cudowny to Pan

„Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest obraz z podpisem: Jezu ufam Tobie!” ...(Dz.327) 

Śpiew: Kiedy twoje serce grzechem..

Panie Jezu, wpatrzeni w Twoje Miłosierne Oblicze, w tej Godzinie Miłosierdzia pragniemy otworzyć przed Tobą nasze wnętrze i z ufnością powierzać Ci nasze intencje, z którymi przyszliśmy. Prosimy Ciebie, zanurz nas w morzu Twego Miłosierdzia.

Śpiew: Panie prosimy Cię Panie błagamy Cię, Panie wysłuchaj nas

Spontaniczne intencje, przeplatane wezwaniem: Panie...

Wszystkie te intencje z ufnością powierzajmy Bożemu Miłosierdziu odmawiając koronke do Bożego Miłosierdzia.

Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ja odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku;

Chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego. Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie Moje; niepojętych łask pragnę udzielić duszom, które ufają Mojemu miłosierdziu...Przez odmawianie tej koronki podoba Mi się dać wszystko, o co Mnie prosić będą...” (Dz 1541)

KORONKA

Śpiew: Podnieś mnie Jezu 225 (albo: Jezu ufam Tobie)

Fragment z notatek bł. Edmunda Bojanowskiego o Miłosierdziu:

“Miłosierdzie Boskie we wszystkim, co nas tylko dotyka na ziemi, miłosierdzie Boskie we wszystkich darach i stratach, miłosierdzie Jego gdy nam użycza dóbr doczesnych, miłosierdzie gdy nam ich odmawia, miłosierdzie gdy nam łzy wyciska lub je ociera…”

Ksiądz Stanisław Gieburowski powiedział o bł. Edmundzie  nim takie słowa:

„Całe jego życie to jeden wątek miłości bliźniego, to ciągła pamięć o tym, który cierpi, to ustawiczne miłosierdzie”.

Jako Rodzina Bł. Edmunda, pragniemy na wzór naszego błogosławionego czcić Miłosierdzie Boże i świadczyć uczynki miłosierdzia względem potrzebujących. Dziś prosimy także o światło Bożego Ducha z racji wyboru nowej Rady naszego Koła oraz abyśmy w świetle Bożych zamysłów i według charyzmatu bł. Edmunda realizowali razem ze Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek służebne apostolstwo w naszym społeczeństwie.

Śpiew: Przyjdź Duchu Święty


Druga część spotkania odbyła się w refektarzu sióstr, według następującego programu:

1)      Zapalenie świecy i śpiew: „Jezu ufam Tobie”.

2)      Powitanie przez dwie siostry prowadzące spotkanie obecnych członków Rodziny.

3)      Sprawdzenie obecności z listy, której stan został zaktualizowany na poprzednim spotkaniu i wynosi 75 członków czynnych, a wspierających 11.

Na obecnym spotkaniu obecne były 43 osoby. Przyczyną nieobecności pozostałych członków był przede wszystkim Odpust parafialny w Parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy. Rodziny gościły bowiem swoich bliskich, którzy przyjechali na tę uroczystość.

4)      Wypowiedź Pani mgr Marii Kostyra, która przez trzy minione lata pełniła funkcję przewodniczącej Rodziny. Obecnie, kończąc kadencję, przedstawiła krótkie sprawozdanie i wezwała obecnych członków do przeprowadzenia wyborów przewodniczącej i jej zastępczyni na następne trzy lata. Na poprzednich dwóch spotkaniach siostry już zapowiedziały, że kwietniowe spotkanie Rodziny będzie miało charakter wyborczy.

5)      Wybory miały charakter tajny: po rozdaniu kartek, głosujący wpisali imię i nazwisko kandydatki na przewodniczącą, po czym dwie wybrane skrutatorki zliczyły głosy.

I tak, zdecydowaną większością głosów, została ponownie wybrana Pani mgr Maria Kostyra na kolejne trzy lata. Jest to bowiem dopuszczalne wg statutu Rodziny. Natomiast zastępczynią została wybrana Pani mgr Marta Wróbel.

Radosne oklaski wszystkich obecnych były wyrazem wielkiej życzliwości względem wybranych.

6)      Po wyrażeniu przez siostry prowadzące spotkanie serdecznych gratulacji i życzeń dla wybranych: Pani Marii i Pani Marty, nastąpiła wspólna agapa.

7)      Podczas agapy zaktualizowano listę osób, które 25 kwietnia udadzą się autokarem na Jasną Górę, aby uczestniczyć w 160. rocznicy powstania Zgromadzenia, założonego przez bł. Edmunda Bojanowskiego. Na wyjazd autokarowy zgłosiły się 43 osoby.

8)      Zakończeniem spotkania była wspólna dziękczynna modlitwa.

 

        

Myśl bł. Edmunda

Królowo nieba i ziemi, Boga – Rodzico Panno, wiem, że nie jestem godzien oglądać Błogosławionego Oblicza Twego, ale Ty, co widzisz nędzę naszą, spojrzyj łaskawym okiem i na mnie grzesznika.

4 maja 2016 r.
Środa
Do końca roku zostało 242 dni.

IMIENINY
obchodzą Siostry:
s.Floriana, s.Monika

Ewangelia na dziś

Skrzynka intencji

Prośby o modlitwę 

za wstawiennictwem

bł. Edmunda

Bojanowskiego 

 

 

 

 

POMÓŻ DOBROCI

W trosce o wychowanie


 

 

Z życia Kościoła

Logowanie

Statystyka

Użytkowników:
96
Artykułów:
1461
Zakładek:
21
Odsłon artykułów:
3222081

 modzie dladzieci2    

                                

serwis używa cookies